2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Έναρξη επιχείρησης – Ίδρυση εταιρίας
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη


 

 

Έναρξη επιχείρησης – Ίδρυση εταιρείας ολοκληρωμένα με σωστές κινήσεις 
 

  • Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
  • Ίδρυση Startup (Νεοφυείς επιχειρήσεις)
  • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
  • Σύσταση ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία)
  • Σύσταση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας)
  • Ίδρυση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου airbnb και booking
  • Ίδρυση μη κερδοσκοπικού συλλόγου και σωματείου
  • Σύνταξη καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο και ΔΟΥ
  • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές (κλείσιμο) επιχειρήσεων, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), Ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ), εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ατομικής επιχείρησης