2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για πολίτες
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

Στην εταιρεία TAX PROTECTION, αναλαμβάνουμε όλες τις φορολογικές σας δηλώσεις και συμβουλεύουμε για φορολογικά θέματα, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες σας:

 • Φορολογικές Δηλώσεις: Εκπονούμε και υποβάλλουμε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα (Ε1), καθώς και για όσους εισπράττουν ενοίκια (Ε2). Εξασφαλίζουμε την ορθή υποβολή των δηλώσεών σας, ώστε να μειώσετε το φορολογικό σας βάρος.
 • Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας και ΕΝΦΙΑ: Παρέχουμε συνδρομή στη συμπλήρωση της δήλωσης ακίνητης περιουσίας (Ε9), υπολογίζουμε τον φόρο ΕΝΦΙΑ και αναλαμβάνουμε τις μεταβολές των ακινήτων σας.
 • Φοροτεχνικές Συμβουλές: Σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την κάλυψη τεκμηρίων και την προετοιμασία της δήλωσής σας πόθεν έσχες, για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη ροή των φορολογικών διαδικασιών.
 • Τροποποιητικές-Συμπληρωματικές Φορολογικές Δηλώσεις: Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τροποποιητικών ή συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών, για να διορθώσουμε οποιεσδήποτε παραλείψεις ή ανακρίβειες.
 • Φορολογική Εκπροσώπηση Κατοίκων Εξωτερικού: Παρέχουμε υπηρεσίες φορολογικής εκπροσώπησης για κατοίκους του εξωτερικού που έχουν οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
 • Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού: Σας βοηθούμε στη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών για οποιαδήποτε ανάγκη χρειάζεστε.
 • Εκχώρηση Μισθωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο: Αναλαμβάνουμε την υποβολή εντύπου περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες για τις εκχωρήσεις μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο.
 • Υπολογισμός Φόρου Υπεραξίας: Σας παρέχουμε υπηρεσίες για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS: Αναλαμβάνουμε τις εκτυπώσεις των δεδομένων TAXIS, όπως δηλώσεις φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα, ταυτότητα πληρωμής κλπ.

Εμπιστευθείτε τις φορολογικές σας υποθέσεις σε εμάς και επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε κάθε δυνατότητα για την ελαχιστοποίηση του φορολογικού σας φόρτου και την αποφυγή προβλημάτων με τις φορολογικές αρχές.

 

 

 

     
     
 

Αξιοποιήστε τον ισχυρό ρόλο του διαδικτύου στις καθημερινές σας διευκολύνσεις, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και απλοποιώντας τις διαδικασίες που αφορούν την καθημερινότητά σας. Στην εταιρεία TAX PROTECTION αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση των παρακάτω διαδικασιών:

 • Υποβολή και Τροποποίηση Μισθωτηρίου Συμβολαίου.
 • Ρύθμιση Βεβαιωμένων Οφειλών προς εφορία, ΙΚΑ και ασφαλιστικά ταμεία.
 • Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων.
 • Πληροφόρηση για το ύψος των οφειλών προς εφορία.
 • Αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.
 • Δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.
 • Προβολή ασφαλιστικού βιογραφικού και ενσήμων μέσω ΑΤΛΑΣ και ΙΚΑ.
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
 • Αίτηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Αλλαγή στοιχείων διεύθυνσης.
 • Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για τελωνείο.
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας.
 • Αιτήσεις για επιδόματα και θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ.
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Εκτύπωση ετήσιων και μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών συνταξιούχων όλων των ταμείων.
 • Αίτηση για το φοιτητικό επίδομα.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικών και φορολογικών δηλώσεων.
 • Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κτλ.

Εξασφαλίστε την άμεση πρόσβαση και την άριστη διεκπεραίωση όλων των παραπάνω υποθέσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των δημοσίων υπηρεσιών με τη βοήθεια της εταιρείας μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα και να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο και κόπο.