2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Επιχείρηση με έδρα το σπίτι
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

 

Στην TAX PROTECTION, κατανοούμε πλήρως την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη και επαγγελματικότητα όταν επιλέγετε να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας. Η διαχείριση μιας επιχείρησης από το σπίτι σας μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης την ορθή καθοδήγηση για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό σας.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν πείρα και γνώση στη φορολογία και λογιστική, καθώς και προσαρμοσμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ατομικές σας ανάγκες. Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας που επιλέγετε, οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη νομοθεσία και τους φορολογικούς κανονισμούς που διέπουν τις επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι, ενώ θα σας παράσχουν συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών σας.

 

 

 

     
     
 

Οι παρατηρήσεις για τις επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι είναι οι εξής:

 1. Επιτρέπεται μόνο η ατομική μορφή επιχείρησης, όχι εταιρείες ή άλλες νομικές προσώπα.
 2. Δεν επιτρέπεται δραστηριότητα εμπορίου ή παρασκευής φαγητού. Μόνο παροχή υπηρεσιών επιτρέπεται.
 3. Οι επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι υποχρεούνται να δημιουργήσουν επαγγελματικό λογαριασμό και να έχουν τερματικό POS.
 4. Η φορολογία για ατομικές επιχειρήσεις είναι η ίδια με αυτή των άλλων ατομικών επιχειρήσεων, με ποσοστό 9% για τα πρώτα 10.000€ καθαρών κερδών.
 5. Η προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης είναι 55%, αλλά για την πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα περιορίζεται στο μισό.
 6. Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις, η φορολογία ξεκινά από το πρώτο ευρώ.
 7. Αν μια ατομική επιχείρηση δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με βάση τα τεκμήρια του, όπως το κόστος διαβίωσης, το αυτοκίνητο, την κατοικία, κ.λπ.
 8. Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 650€ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Υπάρχει απαλλαγή τα πρώτα 5 χρόνια.

Συνοψίζοντας, μπορείς να ιδρύσεις ατομική επιχείρηση με έδρα το σπίτι σου, αλλά πρέπει να πληροίς τις παραπάνω προϋποθέσεις και να τηρείς τους φορολογικούς κανονισμούς που ισχύουν για τις ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την έκδοση τιμολογίων, την καταχώρηση των εσόδων και εξόδων στον επαγγελματικό λογαριασμό, καθώς και την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

 

TIPS – Επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας

Επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας - Αποδεκτά Έξοδα και Φορολογική Απαλλαγή

Όταν το σπίτι σας λειτουργεί ως έδρα για την επιχείρησή σας, υπάρχουν ορισμένα έξοδα που μπορείτε να δικαιολογήσετε:

 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) και θέρμανσης, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες της οικίας, μπορούν να δικαιολογηθούν ως έξοδα σε ποσοστό περίπου 30% της συνολικής τους αξίας, αφού λαμβάνετε υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς λόγους.
 • Οι δαπάνες αυτοκινήτου δεν θεωρούνται έξοδα, εκτός αν το όχημα είναι επαγγελματικό ή χρησιμοποιείται με ενοικίαση (leasing).
   

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, και τις εξαιρεί από την υποχρέωση του καθεστώτος ΦΠΑ.

Ωστόσο, εάν τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα υπερβούν τα 10.000€, η επιχείρησή σας θα πρέπει να εγγραφεί στο καθεστώς ΦΠΑ και να υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ. Η μεταβολή γίνεται με δήλωση στην εφορία, στην περιοχή που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους.