2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Πως θα μειώσω φόρο και ΦΠΑ
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

 

Οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν μια σκληρή μάχη για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές και να μειώσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μια αποτελεσματική τακτική γι' αυτό είναι η καλή διαχείριση των εξόδων.

Έχει γενικώς αποδειχθεί ότι μπορούν να απορριφθούν ως δαπάνες όλα τα έξοδα που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού και την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι επαγγελματίες μπορούν να μειώσουν τη φορολογία και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) δικαιολογώντας αρκετά έξοδα ως "εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες". Αυτό μπορεί να ισχύει τόσο για ατομικές επιχειρήσεις, όσο και για εταιρείες Ιδιωτικής Κεφαλαιου (Ι.Κ.Ε.) ή Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.). Παρατίθενται παρακάτω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δαπάνες.

 

 

 

     
     
 

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

 1. Έξοδα ενοικίασης επαγγελματικού χώρου, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο που κατατέθηκε στην Διοίκηση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), και κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου.
 2. Λογαριασμοί για το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και τη θέρμανση, ακόμα και αν είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 3. Δαπάνες για κινητή και σταθερή τηλεφωνία.
 4. Αγορές επίπλων και άλλου εξοπλισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 5. Αγορές ηλεκτρονικών αγαθών, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές κ.λπ., καθώς και λογισμικό (εμπορικά προγράμματα, Windows, MS Office, antivirus).
 6. Υλικά για την καθαριότητα και ασφάλεια του χώρου, όπως φαρμακείο γραφείου, πυροσβεστήρες, αρωματικά κ.λπ.
 7. Γραφική ύλη και έντυπα αναλώσιμα εκτυπωτών.
 8. Ενοικιάσεις μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Συνολικά, αυτές οι δαπάνες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης.

 

 

 

Οι διαφορετικές κατηγορίες δαπανών που αναφέρονται είναι:

Διοικητικά Έξοδα και Μισθοδοσία:

 1. Δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί. Εάν οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν έχουν καταβληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω αυτών, τότε δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα.
 2. Ασφαλιστικές Εισφορές:
 3. Όλες οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, όπως το Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), το Ταμείο Στρατιωτικών Κληρονομιών και Συντάξεων (ΤΣΕΜΕΔΕ). Επίσης, αυτές οι δαπάνες εκπίπτουν μόνο αν έχουν εξοφληθεί.
 4. Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών:
 5. Οι αμοιβές προς ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς κ.λπ.
 6. Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις:
 7. Τα έξοδα που αφορούν τις συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις.
 8. Επιμόρφωση Προσωπικού:
 9. Δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης.

Αυτά τα έξοδα αποτελούν σημαντικά κομμάτια του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των οικονομικών επιδόσεων.