2286085361 Μεγαλοχώρι θήρας, Σαντορίνη info@taxprotection.gr
hero image


 

Σύσταση ΙΚΕ ή ΟΕ;
TaxProtection - Κασιμάτης Στυλιανός - Λογιστικό Γραφείο - Σαντορίνη

 

 

Στην TAX PROTECTION, κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας νέος επιχειρηματίας όπως εσείς, καθώς προετοιμάζετε να ξεκινήσετε την δική σας επιχείρηση. Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβετε είναι το είδος της επιχειρηματικής μορφής που θα επιλέξετε. Συγκεκριμένα, η επιλογή μεταξύ Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ) είναι μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να λάβετε, και είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή.

Βασιζόμενοι στις προσωπικές σας ανάγκες, στόχους και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της επιχείρησής σας, οι ειδικοί μας λογιστές και σύμβουλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε την καλύτερη απόφαση. Μελετάμε προσεκτικά τη φύση της επιχείρησής σας, την οικονομική σας κατάσταση και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις.

 

Είτε αποφασίσετε να επιλέξετε ΙΚΕ για τις φορολογικές της πλεονεκτήματα και την περιορισμένη ευθύνη, είτε ΟΕ για την ευκολία στη διαχείριση και τη φορολόγηση, μπορούμε να καθοδηγήσουμε κάθε βήμα της διαδικασίας συστάσεως.

Η επιτυχία της επιχείρησής σας είναι η επιτυχία μας, και η TAX PROTECTION είναι αφοσιωμένη να σας παρέχει τις καλύτερες λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να διευκολύνει την επιλογή σας και την επιτυχή στήριξη της επιχείρησής σας στο μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για μια αρχική συνάντηση και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή για τη μελλοντική επιχειρηματική σας επιτυχία.

 

     
     
 

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, η επιχειρηματική κοινότητα αναζητά νέες και ευέλικτες λύσεις για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Μια τέτοια εναλλακτική επιλογή που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος είναι η δημιουργία μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ή μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ).

Η ΙΚΕ είναι μια ξεχωριστή μορφή εταιρείας που διαθέτει πλεονεκτήματα που την καθιστούν ελκυστική για πολλούς επιχειρηματίες. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ είναι η περιορισμένη ευθύνη των ιδιοκτητών της. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιώτες δεν ευθύνονται πέραν του ποσού του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει στην εταιρεία. Επιπλέον, η ΙΚΕ προσφέρει φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορούν να μειώσουν το φορολογικό βάρος της επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, η ΟΕ είναι μια παραδοσιακή μορφή επιχείρησης, όπου οι εταίροι συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της εταιρείας. Εδώ, οι κέρδη φορολογούνται σε ατομικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να είναι επικερδέστερο για τους εταίρους ανάλογα με τις συγκεκριμένες φορολογικές συνθήκες.

 

 

 

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) είναι τα εξής:

 • Κεφάλαιο Σύστασης: Το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι τουλάχιστον 1 ευρώ.
 • Εισφορές: Οι εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν χρήματα, αγαθά ή άλλες μορφές εισφοράς (όπως εργασία) που θεωρούνται κεφάλαιο της εταιρείας. Οι εισφορές μπορούν να τους παρέχουν εταιρικά μερίδια.
 • Ασφάλιση: Η ασφάλιση των εταίρων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι προαιρετική, εκτός αν συμμετέχουν στη διαχείριση της εταιρίας.
 • Ευθύνη: Οι υποχρεώσεις της εταιρείας επιβαρύνουν αποκλειστικά την περιουσία της. Εξαίρεση αποτελούν οι εταίροι που παρέχουν εγγυητικές εισφορές για τα χρέη της εταιρείας έως το ποσό που εγγυήθηκαν.
 • Τροποποιήσεις Καταστατικού: Οι αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας (π.χ. αλλαγή δραστηριότητας, διεύθυνσης, σκοπού) δημοσιεύονται μόνο μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) ή της ιστοσελίδας της εταιρείας, χωρίς την ανάγκη παρουσίας συμβολαιογράφου ή δημοσίευσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
 • Διαδικασία Σύστασης ή Τροποποίησης: Η ΙΚΕ μπορεί να ιδρυθεί ή να τροποποιηθεί μέσω απλού ιδιωτικού έγγραφου που ελέγχεται από το ΓΕΜΗ, χωρίς την υποχρέωση παρουσίας συμβολαιογράφου. Η σύσταση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα.
 • Βιβλία και Λογιστική: Οι ΙΚΕ υποχρεούνται να διατηρούν βιβλίο εταίρων και ενιαίο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης, τα οποία διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας), παρόμοια με τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές.
 

 

 

     
     
 

Οι λόγοι για να επιλέξετε να συστήσετε μια Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) είναι οι εξής:

 • Απλή διαχείριση: Δεν απαιτείται η τήρηση πολύπλοκων βιβλίων Γ' κατηγορίας με την παρακολούθηση ταμείου, κάτι που διευκολύνει την διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας.
 • Μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων: Η Ο.Ε. δεν υποχρεούται να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις της, πράγμα που διατηρεί την οικονομική της ιδιωτικότητα.
 • Συνυπευθυνότητα των εταίρων: Όλοι οι εταίροι είναι συνυπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, κάτι που αυξάνει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
 • Μη απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα: Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της Ο.Ε., αλλά αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων.
 • Ελάχιστο κεφάλαιο: Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ο.Ε., επιτρέποντας την δημιουργία της με μικρότερα κεφάλαια σε σύγκριση με άλλες εταιρικές μορφές.

Συνολικά, η σύσταση μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας παρέχει μια ευέλικτη και απλή μορφή επιχειρηματικής δομής με οικονομικά οφέλη για τους εταίρους.